Oszustwo Medjugorje

Oszustwo Medjugorje Aby krótko wykazać za pomocą wydarzeń i cytatów, że objawienia w Medjugorje, ze względu na ich banalność lub brak godności, zawierają herezje w orędziach i podważają autorytet Kościoła, są z pewnością fałszywe i nie mogą pochodzić od Matki Bożej i Nieba. 1) Banalność lub brak godności. Według „Traktatu o teologii mistycznej” o. Fargesa (1923): „podczas gdy boska wizja zawsze odpowiada powadze i majestatowi rzeczy niebiańskich, diabelskie postacie będą nieomylnie miały w sobie coś niegodnego Boga, coś śmiesznego, ekstrawaganckiego, nieuporządkowanego lub nierozsądnego”. A) Czwartek, 25 czerwca 1981 roku: „(Widząca) Mirjana poprosiła Matkę Bożą, aby zostawiła nam znak… i wskazówki zegarka Mirjany obróciły się”. (książka o. Yanko Bubalo, str. 22-25) B) Sobota, 27 czerwca 1981: Widzący stwierdzili, że Dziewica zniknęła kilka razy, ponieważ ludzie nadepnęli na jej welon. (Bubalo, str. 29-32) C) 2 sierpnia 1981: Tego wieczoru podczas objawienia obecni podążali jeden za drugim, aby dotknąć „welonu, głowy, ręki, sukni” objawienia. „Pod koniec Dziewica wydawała się brudna, pełna plam”. (Bubalo, str. 73-74) D) 4 września 1981: Widząca Vicka w swoim dzienniku pisze: „Pytaliśmy ją (Dziewicę) o mężczyznę, który widział Jezusa na ulicy, kiedy jechał samochodem. Spotkał człowieka, który był cały zakrwawiony – tym człowiekiem był Jezus – który dał mu zakrwawioną chusteczkę, mówiąc mu (kierowcy), aby wrzucił ją do rzeki. Jadąc dalej, spotkał kobietę – była to Najświętsza Maryja Panna; poprosiła kierowcę o zakrwawioną chusteczkę. Mężczyzna dał chusteczkę należącą do niego, ale Dziewica poprosiła o tę zakrwawioną. „Gdyby mi jej nie dał, byłby to sąd ostateczny dla wszystkich”. Dziewica powiedziała, że to (wydarzenie) było prawdą (raport biskupa Zanica z 1990 r., w którego diecezji Mostar miało miejsce objawienie). E) Jesień, 1981: Jakov zapytał Dziewicę, czy Dynamo, drużyna piłkarska z Zagrzebia, zdobędzie tytuł. To spowodowało, podczas objawienia (w rzekomej obecności Matki Bożej), szalony śmiech ze strony innych widzących. (Bubalo, str. 154-157) F) 8 września 1981: Jakov uścisnął dłoń Dziewicy. „Droga Święta Dziewico, życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin”. („Dziewica Maryja ukazuje się w Jugosławii”, o. Marian Ljubic, str. 42) G) 5 sierpnia 1985: Mirjana mówi, że otrzymała z Nieba białą kartkę, na której tajemnice staną się czytelne w odpowiednim czasie. Ale nie chce pokazać tego arkusza. (Relacja o. Rene Laurentina) H) „Pewnego dnia, gdy ona (Mirjana) czekała na Dziewicę, zobaczyła światło, a ze światła wyszedł diabeł, przebrany w rysy i ubranie Maryi, ale miał ciemną, ohydną twarz… Po chwili przyszła Święta Dziewica i powiedziała do niej: 'Przepraszam za to…’”. („Jugosławia i NMP” Tequi) (…kto naprawdę się tam pojawia?) 2) Objawienie nauczające błędu i herezji A) Ks. Tomislav Vlasic: „Czy odczuwasz Dziewicę jako tę, która daje łaski (co jest tradycyjną katolicką doktryną Maryi, Pośredniczki Wszelkich Łask), czy jako tę, która modli się do Boga? (również prawdziwe, ale zgodne z niektórymi teologiami protestanckimi, a nie pełnią nauczania katolickiego). Vicka: „Jako ta, która modli się do Boga”. („Is the Virgin Mary Appearing at Medjugorje? by Fr. Rene Laurentin, 1984, p.135-136, 154) B) Dziewica była przyzwyczajona do odmawiania Ojcze nasz z widzącymi. (Ale jak Matka Boża mogła powiedzieć: „Odpuść nam nasze winy”, skoro sama ich nie miała? W Lourdes Matka Boża starała się mieć zamknięte usta podczas wszystkich Ojcze nasz i Ave, odmawiając jedynie Gloria Patris). C) Mirjana: „Niedawno zadałam Dziewicy to pytanie (czy wiele dusz jest potępionych), a Ona powiedziała mi, że obecnie większość dusz idzie do czyśćca”. (książka o. Faricy’ego, str. 64) (…być może pocieszająca myśl, ale przeciwna nauczaniu Fatimy, św. Ludwika de Montfort, papieża Grzegorza Wielkiego, św. Alfonsa, św. Antoniego Klareta, św. Augustyna, itd. itd.) D) 1 października 1981 roku: „Wszystkie religie są równe przed Bogiem”, mówi Dziewica. (Chronologiczny korpus Medziugorja, str. 317) E) Dziewica: „Nie rozporządzam wszystkimi łaskami… Jezus woli, abyście kierowali swoje prośby bezpośrednio do Niego, a nie przez pośrednika”. (Chron. Corp. s. 181, 277-278) F) „W Bogu nie ma podziałów ani religii; to wy na świecie stworzyliście podziały”. (Faricy, str. 51) G) „Bóg kieruje wszystkimi wyznaniami tak, jak król kieruje swoimi poddanymi, za pośrednictwem swoich ministrów” („Objawienia w Medziugorju”, o. Svat Kraljevic, 1984, str. 58) H) „Religia każdego musi być szanowana, a ty musisz zachować swoją dla siebie i dla swoich dzieci”. (Kraljevic, str.68) I) „Dziewica dodała: 'To wy jesteście podzieleni na tej ziemi. Muzułmanie i prawosławni, podobnie jak katolicy, są równi wobec mojego Syna i wobec mnie, ponieważ wszyscy jesteście moimi dziećmi”. (O. Ljubic, str. 71) (…nieochrzczeni muzułmanie równi ochrzczonym, którzy przez ten fakt są adoptowanymi dziećmi Bożymi). 3) Podważanie autorytetu Kościoła A) 21 czerwca 1983: Dziewica stwierdza: „Powiedz księdzu biskupowi (Zanicowi), że proszę go o pilne nawrócenie na wydarzenia w parafii Medziugorje… Przesyłam mu przedostatnie ostrzeżenie. Jeśli się nie nawróci lub nie będzie chciał się nawrócić, uderzy w niego mój sąd, a także sąd Mojego Syna Jezusa.” (Widząca Ivanka pisze do biskupa Zanica) B) 26 grudnia 1983: …Ale Dziewica staje po stronie głównego propagandysty Medziugorja: „Matka Boża modli się za to dzieło (tj. pisma o. Rene Laurentina). Niech ten, kto się go podejmie, czyni to w modlitwie, w której znajdzie natchnienie”. (Laurentin, str. 105-111) C) 1 sierpnia 1984: Dziewica mówi: „Niech księża przeczytają książkę opata Laurentina i rozpowszechnią ją”. (Franciszkanin z Belgradu otrzymał taką odpowiedź, gdy kazał widzącym przedstawić sprawę Dziewicy.) D) Od sierpnia 1984 r. do kwietnia 1985 r. objawienia nadal miały miejsce w kościele parafialnym, pomimo wcześniejszego zakazu biskupa Mostaru. (Pewna oznaka fałszywego objawienia, gdy autorytet Kościoła jest nieposłuszny samemu objawieniu). E) Styczeń 1982: Dziewica oświadcza, że dwóch księży franciszkanów, usuniętych z zakonu i zawieszonych przez biskupa, z których jeden później spłodził dziecko z zakonnicą, może nadal odprawiać Mszę i słuchać spowiedzi. Widząca Vicka zostaje zapytana: „Jeśli Pani to powiedziała, a papież mówi, że nie mogą…”. Vicka odpowiada: „Papież może mówić, co chce. Ja mówię jak jest.” (z dokumentu biskupa Zanica, 1990) (…posłuszeństwo objawieniu większe niż posłuszeństwo papieżowi?) Różne: 8 grudnia 1984: O. Gobbi, założyciel Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, otrzymuje lokucję od „Maryi”, informującą go, że ukazywała się ona w Medziugorju. Zatem, jeśli Medziugorje jest oszustwem, tak samo jest z o. Gobbim i jego lokucjami. Wreszcie, Medziugorje ma silne podteksty charyzmatyzmu, ruchu, który przeniknął do Kościoła z protestantyzmu pod koniec lat 60-tych; Medziugorje jest nadal […]

Read more

Zwodnicze orędzia z Medjugorje

mirjana

Poniżej wklejam i wklejał będę odjazdowe, szatańskie wyjątki z orędzi ( za tekstem chorwackim oficjalnej strony medjugorje.ws ) Tłumaczenie Google z chorwackiego dobrze oddaje, kto stoi za tymi słowami, kiedy to podmiot przekazujący orędzia występuje w rodzaju męskim. Ale wiedzmy, że zły duch i tak nie jest ani płci żeńskiej, ani męskiej. Orędzia medjugorskie wydają się nieodpowiadać oficjalnej nauce Kościoła, zawierając wątpliwości dotyczące roli Maryi jako Matki Bożej oraz wypaczone jeśli chodzi o kontekst sugestie modlitw i czczenia Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. W orędziach pojawiają się również prośby o modlitwy za najdroższego cierpiącego syna Maryi, co wydaje się sprzeczne z wiarą w Zmartwychwstałego Chrystusa. Niektóre orędzia zawierają także sugestie dotyczące własnej roli Matki Bożej jako osoby prowadzącej ludzi na ścieżkę doskonałości oraz ofiarowania ludzi jako bukietu Bogu. Poniżej adres strony, na której zatrzymałem się w analizie orędzi (licząc od końca – od 80 do 52) https://www.medjugorje.ws/hr-print/messages/52 (poniższa analiza będzie kontynuowana) Orędzie, 25 października 1995. Drogie dzieci ! Dziś zapraszam do kontaktu z naturą, bo tam spotkacie Boga Stwórcę. Orędzie, 25 września 1995 r. Dziś zapraszam do zakochania się w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Czcijcie Go, dziatki, w waszych parafiach, abyście zjednoczyli się z całym światem. Dziatki, kiedy czcicie Jezusa, również jesteście blisko Mnie. Orędzie z 25 maja 1995 r. Proszę dzieci, módlcie się i pomóżcie mi pomóc wam. Orędzie iz 18 marca 1995 r. – Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie Poświęcił swego Syna dla waszego zbawienia, moje dzieci. Orędzie, 25 grudnia 1994. Niech król pokoju pobłogosławi was dzisiaj i da wam pokój. Błogosławię was i każdego z was noszę w swoim sercu. Orędzie, 25 października 1994. Drogie dzieci ! Jestem z wami i dzisiaj cieszę się, że Wszechmogący obdarzył mnie, abym był z wami, aby was nauczać i prowadzić na ścieżce doskonałości. Dziatki, chcę, abyście byli pięknym bukietem, który chcę ofiarować Bogu na Wszystkich Świętych. Orędzie, 25 sierpnia 1994. Drogie dzieci ! Dziś łączę się z wami w szczególny sposób, błagając o dar obecności mojego ukochanego syna w waszej ojczyźnie. Módlcie się, dziatki, o zdrowie mojego najdroższego cierpiącego syna, którego wybrałem na te czasy. Orędzie, 25 kwietnia 1994. Ale jeśli się nie modlicie i nie jesteście pokorni i posłuszni orędziom, które wam daję, nie mogę wam pomóc. Orędzie, 25 marca 1994. Pragnę, dzieci, abyście wszyscy, którzy poczuliście zapach świętości, poprzez te orędzia, które wam daję, zanieśli go na ten świat głodny Boga i Bożej miłości. Orędzie, 25 maja 1993. Ponieważ, drogie dzieci, każdy z was jest ważny w moim planie zbawienia. Orędzie, 25 stycznia 1993. Jestem z wami i prowadzę was w nowy czas, czas, który Bóg wam daje jako łaskę, abyście Go jeszcze bardziej poznali. Orędzie, 25 grudnia 1992. Drogie dzieci, niech zawsze towarzyszy wam czułość mojego małego Jezusa. Orędzie, 25 listopada 1992. jestem z wami, aby was uczyć i prowadzić do nowego życia nawrócenia i wyrzeczenia. Orędzie, 25 października 1992. jestem tu po to, aby wam pomóc i poprowadzić was nową drogą do nowego życia. Orędzie, 25 czerwca 1992. Drogie dzieci ! Dziś jestem szczęśliwa, choć w moim sercu jest jeszcze trochę smutku po tych wszystkich, którzy tą drogą przeszli i porzucili ją. Moja obecność tutaj ma was poprowadzić nową drogą, drogą zbawienia. Orędzie, 25 marca 1992. Dlatego oto, co wam mówię: Szatan bawi się z wami i waszymi duszami. Orędzie, 25 września 1991 r. Bo teraz, jak nigdy dotąd, szatan chce pokazać światu swoją haniebną twarz, którą chce oszukać jak najwięcej ludzi na ścieżce śmierci i grzechu. Zapomnijcie o swoich pragnieniach i módlcie się, drogie dzieci, o to, czego chce Bóg, a nie o to, czego chcecie. Orędzie, 25 sierpnia 1990. Dlatego dzieci, nie zapominajcie, że orędzia, które wam przekazuję, powinny być przeżywane w waszym codziennym życiu, abyście mogli powiedzieć: Tutaj wziąłem orędzia i próbowałem nimi żyć! Orędzie, 25 kwietnia 1990. Będę się za was modlił i wstawiał za wami przed Bogiem, abyście zrozumieli wielkość tego daru, który mi daje Bóg – że mogę być z wami. Orędzie, 25 marca 1990. Bóg chce cię zbawić i wysyła ci wiadomości przez ludzi, naturę i wiele rzeczy, które mogą tylko pomóc ci zrozumieć, że musisz zmienić kierunek swojego życia. Orędzie, 25 listopada 1989. Dziatki, pragnę zrobić w waszych sercach piękną mozaikę z orędziami, aby każdego z was przekazać Bogu jako oryginalny obraz. Orędzie, 25 września 1989. Dziękuję z wami i pragnę, aby wszyscy odczuli radość z darów, a Bóg będzie wszystkim dla każdego z was. Orędzie, 25 maja 1989. Bóg nie chce od ciebie niczego poza poddaniem się. Tylko Bóg jest niezniszczalny! Orędzie, 25 lutego 1989. A bez nieustannej modlitwy nie możesz odczuć piękna i wielkości łaski, którą daje ci Bóg. Orędzie, 25 stycznia 1988. Kiedy jesteś daleko od Boga, nie możesz otrzymać łask, ponieważ nie szukasz ich z mocną wiarą. Orędzie, 25 listopada 1987. Tylko w ten sposób będę mógł przedstawić każdego z was Bogu. Drogie dzieci, wiecie, że niezmiernie was kocham i każdego z was pragnę dla siebie. Ale Bóg dał każdemu wolność, którą szanuję z miłością i w pokorze kłaniam się Twojej wolności. Orędzie, 25 października 1987. Drogie dzieci ! Dziś zapraszam wszystkich do podjęcia decyzji o raju. Droga jest trudna dla tych, którzy nie zdecydowali się na Boga. Orędzie, 25 maja 1987. Drogie dzieci, jesteście gotowi popełnić grzech i oddać się w ręce szatana bez zastanowienia. Orędzie, 8 stycznia 1987. Nadszedł czas, kiedy spełniło się to, czego chciał mój Pan. Orędzie, 25 grudnia 1986 – BOŻE NARODZENIE Drogie dzieci ! Dziękuję Panu do dziś za wszystko, co dla mnie robi, a szczególnie za ten dar, że mogę być z wami nawet dzisiaj. Orędzie, 4 grudnia 1986. Drogie dzieci ! A dzisiaj zapraszam was do przygotowania waszych serc na te dni, kiedy Pan szczególnie chce was oczyścić ze wszystkich grzechów z waszej przeszłości. Orędzie, 20 listopada 1986. Drogie dzieci ! Zachęcam was do realizacji i śledzenia wszystkich orędzi, które przesyłam wam ze szczególną miłością Orędzie, 16 października 1986. Drogie dzieci ! Nawet dzisiaj chcę Wam pokazać, jak bardzo Was kocham, ale przepraszam, że nie mogę pomóc wszystkim zrozumieć moją miłość. Orędzie, 11 września 1986 r. Szczególnie drogie dzieci módlcie się, abyście z miłością przyjmowali chorobę i cierpienie, tak jak przyjął je Jezus. Tylko w ten sposób będę mógł z radością udzielić wam łask i uzdrowień, na które pozwala mi Jezus. Orędzie z […]

Read more

Wątpliwości na temat Medjugorje

mirjana

W skrócie Medjugorie to mała wioska w Chorwacji, która jest znana na całym świecie z powodu objawień Matki Bożej, które trwają od 1981 roku. Wizjonerzy twierdzą, że otrzymują codzienne orędzia od Matki Bożej, które mają być przekazane całemu światu. Pojawiają się jednak wątpliwości co do autentyczności tych objawień i wiarygodności wizjonerów. Kościół nie uznał oficjalnie objawień w Medjugorie, a niektórzy teolodzy i biskupi wyrażają sceptycyzm wobec nich. Warto zachować ostrożność i zweryfikować te informacje zanim zdecydujemy się w nie wierzyć. Główne wątpliwości dotyczące objawień w Medjugorje to brak zgody na nie ze strony ordynariusza miejsca, brak potwierdzenia przez Kościół, brak uzasadnienia dla dalszego trwania objawień, brak spełnienia się części przepowiedni oraz brak konkretnych korzyści dla wiernych związanych z tymi objawieniami. Wątpliwości te są podnoszone przez niektórych teologów oraz krytyków objawień w Medjugorje.   Wątpliwości na temat Medjugorje Na podstawie tekstu Tomasza Kubiaka (z 2000 roku) Na całej kuli ziemskiej, tu słabiej, tam bardziej zaciekle toczy się walka przeciwko Kościołowi i szczęściu dusz. Wróg ukazuje się w rozmaitej szacie i pod różnymi nazwami. Patrząc na rozlewające się zło, nieraz przygnębienie przyciska duszę. Do czego to dojdzie Co będzie za lat kilka? Chciałoby się przeniknąć wzrokiem przyszłości, czy zabłyśnie tam jeszcze światło? Św. Maksymilian Maria Kolbe

Read more