Książki o walce duchowej – fragmenty

sword and word

Fragmenty „Być jak Hiob” – ks. Michał Olszewski SCJ TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  – Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort Tomas a Kempis – O naśladowaniu Chrystusa

Read more