wprowadzenie

Witam Zainteresowanych!
Znalezione obrazy dla zapytania: incognito
Strona ma na celu:
– demitologizację realizmu walki duchowej
– odfałszowanie postaw kojarzonych z fanatyzmem religijnym
– ukazanie w prawdziwym świetle zagadnień związanych z nadchodzącym końcem świata

Skąd pomysł?

Idea i pierwsza wersja strony została opracowana począwszy od 14 maja 2000 roku, gdy miałem niespełna 18 lat, później niestety projekt został zawieszony w 2004 roku – wznowiony w 2016 roku w nowej odsłonie.

Treści

Początkowo były to treści z książki p.t. „Szatan istnieje naprawdę”.  Dziś strona przechodzi konwersję w osobiste świadectwo wiary i blog.

Przestroga

Sam w pojedynkę z diabłem nie wygrasz – musisz pojednać się z Bogiem w Spowiedzi Świętej i poddać się próbom wiary.

Walka duchowa zaczyna się od momentu, gdy zaczynasz kwestionować upojenie, jakie ofieruje:

-ciało
-świat
-szatan

Później zrywanie doklejonej, diabelskiej racjonalizującej świadomości i kwestionowanie „świętego spokoju” – to już wyraz odwagi, wtedy zaczyna się robić niebezpiecznie, jeśli polegasz wyłącznie na sobie…

„Dowód” na istnienie Boga

A jak nie wierzycie w Boga – odpowiedzcie sobie na absurdalne pytania – czy beze mnie istniałby świat? Co było wcześniej, świat, czy zamysł mojego istnienia?

Świadectwo osobistego nawrócenia

Tylko droga ku wolności z Chrystusem w Sakramentach Świętych daje wolność i moc, radość i pokój, i już tylko to jest dostatecznym powodem, by zerwać z grzechem i marnością, którą zjedzą robaki po końcu życia.

„Większa będzie w niebie radość z powodu jednego grzesznika, który się nawróci, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują”.(Łk 15,7).

Życzę wiele łask Bożych, płynących z korzystania z darmo ofiarowanych Sakramentów Świętych, aby każdy „miał życie i to życie w obfitości”

piotr