Zło pod pozorem świętości

Działanie złego ducha – pozory dobra

„Jeśli już uwierzymy we własną świętość, że jesteśmy kimś nadzwyczajnym”…

„Jak trzeba rozpoznawać natchnienia, bo czasami pozornie lepsza intencja służy temu, żeby nie wykonać tego dobra, które Bóg zaplanował i które jest szczególnie potrzebne”