Trevignano Romano najnowsze orędzia

Poniżej będę publikował „orędzia” ku przestrodze… jako uzupełnienie tekstu: https://czuwajcie.pl/strzezcie-sie-oredzi-z-trevignano-romano/

Trevignano Romano 03 października 2023 r.

Drogie dzieci, dziękuję wam, że jesteście tutaj i odpowiadacie na moje wezwanie w waszych sercach. Moje dzieci, módlcie się, módlcie się każdego dnia, aby wszystko, co ma nadejść, zostało złagodzone, módlcie się do mojego Jezusa i uwielbiajcie Go. Dzieci, moje serce jest otoczone wieloma cierniami, kielich grzechu jest przepełniony, módlcie się za Kościół i za kapłanów, aby zawsze mówili w prawdzie. Pamiętajcie, że Słowo Boże jest jedno, jest na zawsze i nigdy nie może być zmienione. Moje dzieci, proszę tych, którzy mają ducha podziału i zamieszania, aby pilnie się nawrócili, w przeciwnym razie wielki będzie ich ucisk. Wiele łask zstąpi dziś na was, bądźcie ich świadkami. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, amen.

komentarz czuwajcie.pl: wiara w objawienia wymaga słuchania kolejnych orędzi w sercu. Potrójne wezwania do modlitwy (tak jak w Medugorje), a ani słowa o czynie aby budować Królestwo Boże. Nawrócenie jako remedium na ucisk w ziemskim życiu, ani słowa o piekle i spadających tam duszach jak liście z drzew. Życie orędziami to rozpowiadanie o łaskach i cudach, a nie wdzięczność Bogu na 1 miejscu.

 

Trevignano Romano 3 września 2023 r.

Drogie dzieci, dziękuję wam, że wysłuchaliście mojego wezwania w waszych sercach. Moje dzieci, bądźcie sprawiedliwi i trwajcie w wierze, bo tylko w ten sposób będziecie uwielbieni. Moje dzieci, nie traćcie czasu, jestem tu z matczyną miłością, by prosić was ponownie o pilne nawrócenie. Moje dzieci, strzeżcie się wilków przebranych za baranki, módlcie się za Kościół i za konsekrowanych, aby nie wprowadzili moich dzieci w zamęt, który panuje w tym czasie. Moje dzieci, wojna jest blisko i wybuchnie bez waszej świadomości, prześladowania będą kontynuowane. Moje dzieci, wasza wolność jest w równowadze, wkrótce zostanie wam odebrana przez tych, którzy wierzą, że są bogami na ziemi, nie rozumiejąc, że Bóg jest tylko jeden, nie bójcie się, zawsze bądźcie w prawdziwej doktrynie wiary z siłą i odwagą, jestem tutaj, aby was chronić. Moje dzieci, spowiadajcie się i karmcie się Eucharystią, waszym jedynym zbawieniem. Teraz zostawiam was z miłością Matki i błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.

komentarz czuwajcie.pl: Indywidualna wiara w objawienia i słuchanie orędzi w sercu, co jest absurdem. Groza wojny na każdym kroku, a ani słowa o piekle i spadających tam duszach jak liście z drzew. Kto ma tej doktryny prawdziwej wiary nauczać tego nie wiemy. Uczuciowe błogosławieństwa dla karmiących się duchową zmysłowością.

Trevignano Romano 3 sierpnia 2023

Dzieci moje, dziękuję wam, że tu jesteście i słuchacie mojego wezwania w waszych sercach. Moje dzieci, ludzkość nie przyjmuje Boga do swojego życia i nie rozumie, że tylko przez Niego ma się życie. Moje dzieci, jesteśmy w czasie apokalipsy i proszę was, kochajcie, kochajcie Boga, biegnijcie do Niego i obejmijcie Go w źródle Jego miłości i pozwólcie Mu was objąć, tylko w ten sposób ukryci w Jego Świętych Ranach możecie mieć zbawienie. Moje dzieci, uważajcie na swoje dzieci, bądźcie bardzo ostrożni wobec tej ludzkości, która chce zniekształcić prawa stworzenia i Stwórcy, nie wpadnijcie w pułapkę szatana, ponieważ teraz wszystko zwróci się ku wieczności. Wiele łask zstąpi na was dzisiaj. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.

komentarz czuwajcie.pl: Indywidualna wiara w objawienia i słuchanie orędzi w sercu, co jest absurdem. Groza „apokalipsy” (rivelazione) na każdym kroku, a ani słowa o piekle i spadających tam duszach jak liście z drzew. Uczuciowe pojmowanie miłości. Stawianie praw stworzenia jako fundamentu powyżej praw Stwórcy (kolejność słów nieprzypadkowa).

 

Trevignano Romano Lipiec 2023

Drogie dzieci, dziękuję wam, że wsłuchaliście się w moje wezwanie w waszych sercach. Umiłowane dzieci, nie lękajcie się czasów, które nadejdą i które zostały wam objawione. Moje dzieci, zawsze proście i módlcie się do Ducha Świętego, aby was prowadził w rozeznawaniu. Moje dzieci, jestem tutaj, by was nauczyć chodzić śladami Jezusa, przez wiele lat błagałam was o nawrócenie. Nieustannie prosiłam was, abyście adorowali Boga w Najświętszym Sakramencie, ale wy jesteście zbyt pochłonięci sprawami tego świata. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

komentarz czuwajcie.pl: Indywidualna wiara w objawienia i słuchanie orędzi w sercu, co jest absurdem. Groza „apokalipsy” (rivelazione) na każdym kroku oraz egzaltacja widzącej i słuchaczy. A przy tym ani słowa o piekle i spadających tam duszach jak liście z drzew. Modlitwa do Ducha Świętego o „prowadzenie” – typowe zwodzicielstwo, gdyż brak związku z rozumem i wypełnianiem woli Bożej, objawionej w przykazaniach. Stawianie adoracji na pierwszym miejscu zamiast życia sakramentalnego w łasce, co jest pomniejszeniem. A na koniec defetyzm – „zbytnie” pochłonięcie sprawami tego świata – a więc wynika z tego, że mniejsze „pochłonięcie” jest dopuszczalne.

 

Trevignano Romano 09 czerwca 2023 r.

Moje dzieci, dziękuję wam, że jesteście tutaj na modlitwie i dziękuję wam, że słuchacie mojego wezwania w waszych sercach. Moje dzieci, módlcie się, módlcie się dużo, pocieszajcie moje krwawiące Serce i Najświętsze Serce Jezusa. Moje dzieci, nawet natura zwraca się przeciwko ziemi, czy nie widzicie, co się dzieje? To jest spowodowane wielkim grzechem na świecie, nie ma już pokoju i harmonii. Moje dzieci, bądźcie światłem dla świata i dla waszych braci, ale aby być skąpanym w świetle, musicie przebaczyć, kochać swoich braci i modlić się na zadośćuczynienie. Umiłowane dzieci, z powodu zamkniętych serc mój Jezus nie jest już obecny w rodzinach, w sercach wielu osób konsekrowanych i często w kościołach. Proszę was o pilne nawrócenie. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. amen

komentarz czuwajcie.pl: Indywidualna wiara w objawienia i słuchanie orędzi w sercu, co jest absurdem. „Apokalipsa” to zemsta „matki ziemi”, wszędzie to widać podobno. Jednoczesne wezwanie do bycia światłem dla świata i bycia skąpanym, poplątanie. Zamknięte serca powodują, że Boga nie ma już w wielu kościołach – może tak więcej szczegółów??? Pilne nawrócenie – dziś pilne, jutro lub za miesiąc mniej? Czy trzeba się objawiać co miesiąc, by to przypominać? Czy to nie pośmiewisko z autorytetu Matki Bożej? A później sobie „odchodzi” mówiąc „zostawiam was”… W Gietrzwałdzie Najświętsza Marja zapewnia „zawsze jestem z wami”. 3 czerwca 2023 obiecane było w Tr. Rom. , że „zawsze będzie z wami” , a teraz mówi „zostawiam was”?

 

Trevignano Romano 03 czerwca 2023 r.

Umiłowane dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj na modlitwie i dziękuję, że zgięliście kolana. Moje dzieci, to jest czas ucisku, który będzie coraz trudniejszy, ale proszę was o modlitwę, która jest najlepszym lekarstwem dla waszych dusz. Dzieci moje, módlcie się, aby Duch Święty zstąpił w was, aby uleczył wszystkie rany, proście o łaskę przebaczenia i miłości między braćmi. Droga, która prowadzi do Jezusa jest najtrudniejsza, ale z prawdziwą i szczerą wiarą pokonacie wszystkie największe pułapki. Miejcie żywą wiarę i dawajcie świadectwo miłości Jezusa, Ja zawsze będę z wami, nie lękajcie się. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.

Wiele łask zstąpi dziś na ciebie.

komentarz czuwajcie.pl: Indywidualna wiara w moc modlitwy jako swoistej praktyki, ćwiczenia, co nie do końca jest prawdą. Dziwaczne modlitwy o „zstępowanie” Ducha Świętego i leczenie ran – parasakrament. Na koniec zapewnienie „zawsze będę z wami” – co nie do końca się okaże pewne po wypowiedzi z 9 czerwca.  Finał to zachęta do pychy duchowej i zazdrości wizjonerce „łask” przez odbiorców „orędzi”.

 

Trevignano Romano 03 maja 2023 r.

Moje dzieci, jestem Matką Miłosierdzia. Drogie dzieci, nie lękajcie się, bo jestem zawsze blisko was. Moje dzieci, módlcie się pod krzyżem mojego Jezusa, abym mogła otworzyć wasze serca i karmić je Bożą miłością. Moje dzieci, módlcie się, aby Miłosierdzie objęło świat, a szczególnie tę ludzkość, która zmierza do samozniszczenia. Moje dzieci, teraz Boża sprawiedliwość będzie musiała przejść swoją drogę, módlcie się moje dzieci, módlcie się dużo, oczyszczenie będzie trudne, ale konieczne. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. amen

komentarz czuwajcie.pl: Czyżby „modlitwa pod krzyżem” oznaczać miała Mszę Świętą? Jeśli nie, to jest pomyłka – należy zachęcać do tego,a  nie do modlitwy „pod krzyżem” dosłownie. Do tego parasakrament „karmić Bożą miłością”. Ukazywanie Bożej sprawiedliwości jako oderwanej od miłosierdzia. Oczyszczenie, które ma nadejść, ciągle niespełnione obietnice i niedokończone „orędzia”.

 

Trevignano Romano, 03 kwietnia 2023 r.

Moje dzieci, dziękuję wam, że jesteście tutaj na modlitwie i odpowiadacie na moje wezwanie w waszych sercach. Umiłowane dzieci, to jest czas i moment wyboru. Proszę was jako Matka Bolesna: wybierzcie Boga. Moje dzieci, dzieci ciemności was chwytają, pamiętajcie, że ofiarowane cierpienie będzie łaską. Miejcie odwagę wiary bez cofania się i jako żołnierze światła uzbrójcie się w Różaniec Święty i idźcie. Zawsze jestem obok was. Zmartwychwstanie jest blisko. Nie bójcie się, niczego się nie bójcie. Moje dzieci, bądźcie zawsze blisko sakramentów. Teraz zostawiam was z Moim matczynym błogosławieństwem, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen

komentarz czuwajcie.pl: Kolejne utwierdzenie w tym, że odpowiedzi trzeba szukać w sercach, a nie w dogmatach i wierze. Straszenie „dziećmi ciemności”. Typowanie nieofiarowanego cierpienia, że nie jest łaską. Zapewnienia i obietnice, które się duplikują. Wezwanie by być „blisko sakramentów”  – praktykowanie ich to jakaś forma dawania wiary w orędzia, czy wyraz katolickiej wiary?

 

Trevignano Romano, 3 marca 2023

Dzieci moje, dziękuję wam, że wsłuchaliście się w moje wezwanie w waszych sercach i zgięliście kolana w modlitwie. Dzieci moje, proszę was, powróćcie do Boga, bez Niego nic nie możecie uczynić. Nauczcie się słuchać głosu Jezusa w waszych sercach i podczas modlitwy. Dzieci moje, jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Bez Boga wasze życie nie miałoby sensu. Zawsze bądźcie gotowi, ponieważ ta bitwa będzie silna i wszystko przerodzi się w poważną wojnę, a wy nadal będziecie żyć jak zawsze i z obojętnością. Otwórzcie wasze serca, dzieci, wasze kamienne serca i wpuśćcie Boże światło. Nie dajcie się skusić szatanowi, on wie, że przegra i atakuje was o wiele bardziej, ale bądźcie pewni, że dobro zawsze zwycięży. Bądźcie światłem w świecie, by zmieść ciemność, która was okrywa. Módlcie się moje dzieci, módlcie się za moje umiłowane dzieci i za Kościół. Teraz pieszczę wasze serca jako świadectwo mojej obecności w tym błogosławionym miejscu. Módlcie się pod Krucyfiksem Jezusa, a On was pobłogosławi. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

komentarz czuwajcie.pl: Kolejne utwierdzenie w błędzie – słuchanie w sercu mowy „ducha przewodnika” to spirytyzm. Dalej, mowa o wojnie, której jeszcze nie ma i o zapowiedzi klęski („nadal będziecie obojętni”). Aż pada informacja, że należy się spodziewać „przytuleń”, pieszczot odczuwanych w sercu na miejscu „objawień” – zwodnicze i zmysłowe zwiedzenie diabelskie lub pokrętna manipulacja. Następnie pokazanie kto tu rządzi – ja się objawiam, a tam pod krzyżem pójdźcie po… Boże błogosławieństwo.

 


Źródło : https://lareginadelrosario.org/