trevignano romano

Strzeżcie się orędzi z Trevignano Romano

Spis treści

W skrócie

Kuria rzeszowska wydała ostrzeżenie przed działalnością ks. Grzegorza Bliźniaka, który propaguje nową formułę modlitwy zwanej „Światowa modlitwa”. Tekst tej modlitwy zawiera błędy teologiczne, które są sprzeczne z dogmatyką Kościoła oraz prowadzą do subiektywizacji odczucia osoby modlącej się. Kuria wzywa wiernych do pozostania przy tradycyjnych modlitwach i do ostrożności wobec nowych formuł orędzi.

Zakaz działalności dla ks. Grzegorza Bliźniaka

Artykułem poniższym pragnę przestrzec wiernych Kościoła Świętego, którzy są łatwowierni i żyją coraz to nowszymi „objawieniami”, czy starszymi „przepowiedniami”. Poniżej znajdziecie moje, jak i księży teologów uwagi oraz stanowisko Kościoła na chwilę obecną.

Stanowisko Kurii rzeszowskiej

Zakaz działalności dla Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego

Codzienna „Światowa modlitwa” z Trevignano

Zacznę od opisu tej przedziwnej formuły modlitwy na „nowe czasy”. Tekst praktykowanej modlitwy rozpoczyna się znakiem krzyża i inwokacją do Boga Ojca z przebłagalnym wezwaniem o przebaczenie.

1. „Przebaczenie za popełnione błędy

Listę powodów do przebaczenia otwiera „przebaczenie za popełnione błędy„. Koliduje to już mocno z dogmatyką Kościoła, która naucza o grzechu i o winie. Mówienie zaś o błędach subiektywizuje odczucie osoby, która tak się modli. Zniekształca osąd moralny czynu. W pierwszym rzędzie nie ma tu też obrazy Boga. Osąd wypaczonego sumienia nie podlega przykazaniom Boskim, czy teologii moralnej. To również próba zniesienia istoty problemu jakim jest grzech bez poniesienia konsekwencji tych „błędów”, tak jakby bardziej chciano podkreślić, że co prawda człowiek popełnia błędy, ale nie przekreśla to relacji z Panem Bogiem.

2. „Przebaczenie za to, że oddaliliśmy się od Ciebie”

Na pierwszym planie skutki doczesne czynu ludzkiego, a nie cześć i wieczna chwała Boża – co jest obecne w modlitwie „Ojcze nasz…”.

„Przebaczenie bluźnierstw skierowanych do Ciebie”

Bluźnierstwa na dalszym planie wskazują, że decyzja o odejściu od Boga jest gorsza niż bluźnierstwo.

„Przebaczenie za złe traktowanie przyrody, (…)”

Swoiste pominięcie przykazania miłości „bliźniego swego jak siebie samego” oraz zbrodni mających miejsce na świecie, jak aborcja, wojny, niewolnictwo… itd.

„(…) którą nam pozostawiłeś, prawie jak raj.”

Królestwo Boże nie jest z tego świata (J 18, 33b-37), a więc o jakim raju jest mowa? O ziemskim raju. Lecz: Gdzie serce twoje, tam skarb twój (Mt 6,19-23). Gdzie więc lepiej mieć swój skarb i gdzie tęsknić?

„Przebacz nam nasze grzechy”

Wzmianka o grzechach jest dopiero tutaj po „przebaczeniu za złe traktowanie przyrody”...

„przebacz tym, którzy pozwolili na zamknięcie miejsc kultu odbierając nam możliwość otrzymania Chleba życia wiecznego.”

Czy to rzeczywiście modlitwa podyktowana z Nieba?

„O! Ty Ojcze, który w swoim nieskończonym Miłosierdziu mimo wszystko napełniałeś nas miłością (…)”

Więcej już nie będzie miłosierdzia, bo koniec świata bliski?

„Spraw, by w tym okresie Męki Pańskiej, Duch Święty zstąpił na tą ziemię rozdartą przez zło

Trudne w interpretacji wizje apokaliptyczne… Kiedy zaś w modlitwie Ojcze Nasz bez niepotrzebnej przesadni wołamy: „Ale nas zbaw ode złego” (Mt 6,13)

„Pokornie prosimy Cię, abyś oświecił Papieża,”

Oświecenie Papieża może sugerować, że Papież potrzebuje raczej oświecenia niż wiary…

„aby mógł poświęcić Świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi tak jak wyraźnie Najświętsza Maryja Panna prosiła o to w Fatimie.”

Utarte stanowisko o poświęceniu „fatimskim” jest niedorzeczne. Wg ks. dr D. Olewińskiego, samo wezwanie do takiego aktu zostało dodane dużo później po objawieniach, niekoniecznie nawet przez samą siostrę Łucję. A druga rzecz – czy poświęcenie dokonane papieża Franciszka w 2022 Trevignano akceptuje?

„Ojcze Mój, wylej Krew Odkupienia na tą naszą ludzkość.”

Bóg nie zbawi nas bez naszego udziału. Pierwej należy okazać Bogu wdzięczność za tylu niewdzięcznych i wynagradzać. Nie ma czegoś takiego jak powszechne zbawienie wszystkich, co może sugerować ta modlitwa. Mamy się modlić o to, by nikt nie trafił do piekła. Aby tak się nie stało Bóg ustanowił porządek łaski, gdzie przez Sakramenty święte udziela nam zbawiennych środków. Nie „hurtowo” wszystkich obmywa we Krwi swego Syna.

„Matko Przenajświętsza, zwracamy się do Ciebie jako do matki nas wszystkich: chroń wszystkie swoje dzieci, przygarniając je do swojego Niepokalanego Serca, naszego jedynego bezpiecznego schronienia.”

Matka Boża jest Matką, ale dla słuchaczy Słowa Bożego, uznających jednego Ojca, Boga w Trójcy jedynego. Zadziwia też, że ta modlitwa kierowana jest do Boga Ojca z pominięciem pośrednictwa Boga Syna. Samo wezwanie do Najświętszej Marii Panny powinno być wg mnie zrównoważone wezwaniem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Jest za to…

„Ojcze, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen”

– co jest wprost zaczerpnięte z „nowego” nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które również zawiera wątpliwości doktrynalne.

 


Kościół o prawdziwości rzekomych objawień

Biskup miejsca ostrzega, że w miejscu tamtym zaczyna kręcić się biznes, a ma to miejsce bez błogosławieństwa księdza biskupa (film poniżej).

„Oczywiście, to wszystko jest nienormalne. Ja jej [Gizeli Cardii – przyp.] nie potępiłem tylko dlatego, żeby nie robić jej reklamy” –  biskup miejsca Rossi (za: deon.pl)

Dodatkowo w orędziach pojawia się swoista krytyka Kościoła i Watykanu (wrzesień 2016) i straszenie kataklizmem (trzęsieniem ziemi w Rzymie i Watykanie), co jest treścią tych rzekomych orędzi.

(Więcej: https://deon.pl/kosciol/biskup-z-trevignano-romano-przeciwko-rzekomym-objawieniom,821538)


Jak Gisella Cardia korzysta ze sławy i się nią cieszy

Widać na filmie, który pokazuje przebieg „objawień”:

https://www.iene.mediaset.it/video/esclusiva-insieme-alla-veggente-durante-apparizione-madonna_1266948.shtml

Kilka kadrów z filmu poniżej:

Co ciekawe, to ludzie „mdleją” – albo to demoniczne „upadki w duchu” – przy kontakcie z „wizjonerką”:


Reakcje internetowych propagatorów orędzi z Trevignano Romano

Propagatorzy orędzi są zaciekli i wrogo usposobieni. Szczególnie widać to po osobach, które zajmują się promocją na facebook-u:

– https://www.facebook.com/Domniemane-objawienia-Matki-Bo%C5%BCej-w-Trevignano-Romano-105250017750298/

–  „3 dni ciemności” https://www.facebook.com/3dni.ciemnosci.TDC/

Ostrzegam przed powyższymi stronami, propagatorami i innymi osobami związanymi z Trevignano Romano.


Wydawnictwa, audycje, strony, działalność osób – skażone przez propagowanie Trevigniano Romano

esprit
esprit – wpis na Facebook-u

GŁOS ROZSĄDKU

ks. dr Dariusz Olewiński

https://teologkatolicki.blogspot.com/2021/05/czy-rzekome-objawienia-w-trevignano-sa.html

ks. Marcin Wosiek SDB

o. Wit Piotr Chlondowski OFM

Najnowsze „orędzia”

Lipiec 2023

Drogie dzieci, dziękuję wam, że wsłuchaliście się w moje wezwanie w waszych sercach. Umiłowane dzieci, nie lękajcie się czasów, które nadejdą i które zostały wam objawione. Moje dzieci, zawsze proście i módlcie się do Ducha Świętego, aby was prowadził w rozeznawaniu. Moje dzieci, jestem tutaj, aby was nauczyć chodzić śladami Jezusa, przez wiele lat błagałam was o nawrócenie. Nieustannie prosiłam was, abyście adorowali Boga w Najświętszym Sakramencie, ale wy jesteście zbyt pochłonięci sprawami tego świata. Teraz błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
https://lareginadelrosario.org/messaggi-luglio-2023/

 

więcej orędzi z komentarzem na osobnym wpisie na tym blogu: https://czuwajcie.pl/trevignano-romano-najnowsze-oredzia/