Strzeżcie się orędzi z Trevignano Romano

Wstęp

Artykułem tym chcę przestrzec łatwowiernych i bezkrytycznie ufających wiernych Kościoła katolickiego, mojej Matki, której winienem strzec i bronić jako bierzmowany.

Zakaz działalności dla Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego

Codzienna “Światowa modlitwa” z Trevignano

Zacznę od opisu tej przedziwnej formuły, w której jest ułożona ta tajemnicza modlitwa. Dodam, że układanie nowych modlitw na “nowe czasy” musi budzić już opór świadomych wierzących.  Modlitwa rozpoczyna się znakiem krzyża i inwokacją do Boga Ojca z wołaniem o przebaczenie.

“Przebaczenie za popełnione błędy”

Listę powodów do przebaczenia otwiera “przebaczenie za popełnione błędy”. Koliduje to już mocno z dogmatyką Kościoła, która naucza o grzechu i o winie. Mówienie o błędach jako pierwszym motywie tej modlitwy, subiektywizuje odczucie osoby, która tak się modli i sprowadza osąd moralny tego co jest dobre, a co złe do osobistego wyboru, a nie do przykazań Boskich, czy nauki Kościoła. Możliwe, że to także jest jakieś zmiękczenie problemu, tak jakby intencją twórcy tych słów było ocieplić relację z Panem Bogiem. Niestety, przez mówienie półprawdy.

“Przebaczenie za to, że oddaliliśmy się od Ciebie”

Motyw postawiony wyżej od kolejnego… co narzuca pierwszeństwo troski o skutki doczesne czynu ludzkiego, a nie o cześć i wieczną chwałę Bożą na pierwszym miejscu.

“Przebaczenie bluźnierstw skierowanych do Ciebie”

W hierarchii tej modlitwy bluźnierstwa mają mniejszą rangę od ludzkiej decyzji o odejściu od Boga.

“Przebaczenie za złe traktowanie przyrody, (…)”

Niekwestionowany czerwony alert wśród tych słów. Pominięcie przykazania miłości “bliźniego swego jak siebie samego”. Przemilczanie ogólnoświatowego mordu na niewinnych… itd.

“(…) którą nam pozostawiłeś, prawie jak raj.”

Królestwo Boże nie jest z tego świata, a więc o jakim raju jest mowa? O ziemskim raju. Gdzie serce twoje, tam skarb twój – jak naucza Pismo Święte. A ta modlitwa przenosi serce człowieka do tęsknoty za ziemskim rajem.

“Przebacz nam nasze grzechy”

“Click and bait”… To parodia Modlitwy Pańskiej.

“przebacz tym, którzy pozwolili na zamknięcie miejsc kultu (…)”

Modlitwa i ocena postępowania w jednym. Trwa niezrozumienie niektórych wiernych w związku z decyzjami hierarchów, a te słowa nie sprzyjają posłuszeństwu.

“odbierając nam możliwość otrzymania Chleba życia wiecznego.”

Sam fakt podania tej modlitwy jako codziennej i związanej z orędziami potęguje wrażenie, że tylko dzięki tej modlitwie Bóg wysłucha.

“O! Ty Ojcze, który w swoim nieskończonym Miłosierdziu mimo wszystko napełniałeś nas miłością (…)”

Tłumaczyć można powyższe różnie, niemniej to jest wg mnie niedoskonałe wezwanie, bo odnosi się do widma nieuchronnej kary. Czasownik dokonany, jeśli dobre tłumaczenie – sugeruje że miłosierdzia kres już nastał i teraz tylko kara od Boga będzie się dokonywać.

“Spraw, by w tym okresie Męki Pańskiej, Duch Święty zstąpił na tą ziemię rozdartą przez zło”

Ciężkie do interpretacji wizje apokaliptyczne… A w modlitwie Ojcze Nasz tylko jeden passus- “Ale nas zbaw ode złego” – czy to niewiele i mało ważne i “potrzeba” to uzupełniać w ten sposób?

“Pokornie prosimy Cię, abyś oświecił Papieża,”

Trudna rzecz, kiedy objawienie prywatne wzywa do modlitwy o oświecenie Papieża. Stąd może płynąć sugestia, że Papież (Papieże) błądzi (błądzili)…

“aby mógł poświęcić Świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi”

Widocznie nawet święty Jan Paweł II nie był tak “oświecony”, jak w tej chwili czytam. A właśnie taka sugestia pogłębia się – przesłanie próbuje podpierać się uznanymi przez Kościół objawieniami prywatnymi.

“tak jak wyraźnie Najświętsza Maryja Panna prosiła o to w Fatimie.”

Świat więc cierpi wojny i prześladowania tylko dlatego, że według wizjonerki wymaga podkreślenia, że chodzi de facto o Fatimę, a nie o czasy obecne? Do tego, mówienie w trzeciej osobie o Matce Bożej…

Ojcze Mój, wylej Krew Odkupienia na tą naszą ludzkość.

Brak dopowiedzenia, że Bóg pragnie naszego zbawienia i brak wdzięczności za to, co uczynił, dając nam w ofierze za nasze grzechy Jednorodzonego Syna. Istnieje również w tym tekście ślepota na niegodne przyjęcie Boga, ale i na porządek łaski, w którym Bóg udziela nam Ciała i Krwi Swojego Syna w Sakramentach świętych.

Matko Przenajświętsza, zwracamy się do Ciebie jako do matki nas wszystkich

Brak Świętego imienia MARIA, MARYJA w tej inwokacji.

“chroń wszystkie swoje dzieci, przygarniając je do swojego Niepokalanego Serca, naszego jedynego bezpiecznego schronienia.”

Zgodnie z prawidłową hierarchią, po takim wezwaniu powinno być wezwanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Jest za to…

Ojcze, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen

… rezygnacja z pośrednictwa Pana Jezusa w ubłaganiu Bożego Miłosierdzia. Dodatkowo, jest to wyrwany fragment elementu koronki do Miłosierdzia Bożego.


 

ciąg dalszy nastąpi…


Kościół o prawdziwości rzekomych objawień

Biskup miejsca przestrzega. W miejscu tym zaczyna kręcić się biznes bez błogosławieństwa księdza biskupa (film poniżej).

“Oczywiście, to wszystko jest nienormalne. Ja jej nie potępiłem tylko dlatego, żeby nie robić jej reklamy” –  biskup miejsca Rossi (za: deon.pl)

Do tego dochodzi krytyka Kościoła, szczególnie Watykanu (wrzesień 2016) i straszenie trzęsieniem ziemi w Rzymie i Watykanie jako przesłanie orędzi.


 

 

Reakcje internetowych propagatorów orędzi z Trevignano Romano

Jestem blokowany! po wysłaniu do autora strony na Facebook https://www.facebook.com/Domniemane-objawienia-Matki-Bo%C5%BCej-w-Trevignano-Romano-105250017750298/ niniejszego artykułu, zostałem zablokowany.

Po wysłaniu komentarza poddającego w wątpliwość prawdziwość orędzi na stronie facebook “3 dni ciemności” https://www.facebook.com/3dni.ciemnosci.TDC/ , zostałem pozbawiony możliwości dodawania komentarzy.

PRZESTRZEGAM przed powyższymi i innymi.

Wydawnictwa, audycje, strony, działalność osób – skażone przez Trevigniano Romano

esprit
esprit – wpis na Facebook-u

 

Inni, którzy wyrażają poważne wątpliwości:

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Q8ioC2_MwQ

 

https://deon.pl/kosciol/biskup-z-trevignano-romano-przeciwko-rzekomym-objawieniom,821538