Ks Glas o Marcinie Zielińskim

Kontrowersje

źródło: https://apologetyka.org/marcin-zielinski-zarzuty-wobec-mnie-to-mity-odswiezamy-pamiec-marcina/

Nawiązując do „przypadkowego” zdjęcia, które Marcin Zieliński zdobył z ks. Piotrem w Zwierzyńcu i opublikował na Facebooku, warto zaznaczyć, że ks. Piotr Glas zaprzeczył jakimkolwiek wcześniejszym kontaktom z Marcinem i oświadczył, że go nie zna i że podszedł ot taki nieznany mu człowiek prosząc go o zdjęcie… Jakim więc „cudem” oboje uczestniczyli w jednym i tym samym wydarzeniu jako prelegenci/uczestnicy? Z jednej strony to może być kontrowersyjny temat, ponieważ wydaje się, że Marcin chciał wykorzystać zrobione zdjęcie jako nośnik poparcia, gdy jego twierdzenia zostały zdementowane przez samego ks. Glasa. Z drugiej strony to ks. Piotr mógł asekurować się pokrętnymi tłumaczeniami. Skąd taka hipoteza?

Należy zaznaczyć, że obaj panowie są aktywnymi pisarzami i swój rynek zbytu muszą chronić, bo nastąpi odpływ zainteresowanych! Dla Marcina związek z ks. Piotrem („odrodzonym” przez halucynacje Zjawy z Medjugorje), byłby na rękę, ale nie ks. Piotrowi – byłemu egzorcyście, który chce firmować swój konserwatyzm, mimo że jest on głęboko zakorzeniony w wydarzeniach w Kościele mających miejsce po Soborze Watykańskim II – gdy w miejsce dogmatyki wszedł modernizm i immanentyzm duchowy (więcej we wpisie: Zasady modernistów – wg św. Piusa X .)

Znając postawę ks. Piotra Glasa w kwestii charyzmatycznej (jest on za, a nawet przeciw – przyp. red.), można by zrozumieć jego spotkanie i współpracę z Marcinem. Ks. Glas wyraża przecież „otwartość” na działanie Ducha Świętego i uznaje, że łaska Boża może objawiać się w różnych środowiskach chrześcijańskich. Nie można jednak przemilczeć różnic w podejściu tych dwóch osób oraz niezgodności ich nauki z tradycyjną nauką katolicką.

Ks. Piotr Glas

Jego wierzenia i kontrowersyjne poglądy, zwłaszcza w kwestii apokaliptycznych wizji kreowanych wokół czasów obecnych, były przedmiotem dyskusji w internecie, w tym także wśród przedstawicieli polskiego Episkopatu. Wzbudził zainteresowanie mediów i szerokich kręgów publiczności przez odmówienie modlitwy egzorcyzmu nad narodem polskim o uwolnienie spod mocy ciemności podczas Wielkiej Pokuty na Błoniach jasnogórskich (2016 rok) w obecności ponad 100 tysięcy wiernych.

Ks. Glas jest autorem kilku publikacji, takich jak „Dzisiaj trzeba wybrać: O potędze Maryi, walce duchowej i czasach ostatecznych” (2017), „Dekalog: Prawdziwa droga w czasach zamętu” (2018), „Proroctwo, które można wypełnić” (2019), „40 dni walki duchowej” (2019), „Ostatnie wołanie Maryi” (2019), „Ocalenie w Maryi” (2020) oraz „Ostateczna bitwa o rodzinę” (2022) i „Noc bluźnierstw: W oczekiwaniu na świt” (2022).

Ponieważ autor ten przejawia modernistyczne poplątanie przez wierność duchowości charyzmatycznej i pseudo-apokaliptycznej, głosząc sensacyjne elementy jako forma zachęty do życia wiarą, a także ponieważ uległ zwiedzeniu medżugorskiemu – jest podobnie dla wiary niebezpieczny, co Marcin Zieliński.

 

Marcin Zieliński

Jego posługa i treści wywołały kontrowersje w pewnej części środowiska katolickiego, zwłaszcza naświetlone przez portal zwiedzeni.pl. Portal ten stworzył film pod tytułem „Marcin Zieliński – Fałszywy charyzmatyk zdemaskowany!”, w którym zarzucono Zielińskiemu czerpanie z nurtu Toronto Blessing, protestantyzację Kościoła katolickiego i fałszywą maryjność. Marcin Zieliński stanowczo odrzucił te oskarżenia, argumentując, że Toronto Blessing miał miejsce, gdy on miał dwa lata (a co to ma do rzeczy??). W jego obronie powstał list, podpisany przez ponad 130 osób związanych z Kościołem, której wyrażały swoje wsparcie dla niego. Niewyszukany list został tak napisany, by wybielić jego postać, a jego sygnatariusze wręcz wyklinają tych, co Marcina krytykują.