Komunia Święta na rękę upodleniem Sacrum

W temacie powiedziano już wiele. Oburzeni profesorzy, księża, atakujący kler „odszczepieńcy”. Krew tryskała w około gdy jedni drugim wyłupywali sobie oczy. A Chrystus stał na uboczu, wdeptany w ziemię cicho znosił obelgi i uciemiężenie.

Historyczne bajki

Nikt, kto twierdzi, że „pierwsi chrześcijanie” byli za tą obediencją, nie ma racji. Podobnie też „do całej prawdy” doprowadza nasz Kościół Chrystus przez wieki. Nie ma jednak kultu bez okazywania czci i szacunku.

Formy szacunku

Przede wszystkim postawa zewnętrzna, urząd ziemski króla, władcy – to wszystko przysługuje z natury swej Chrystusowi. Nie zaprzecza On tego, że gdyby królestwo Boże objawiło się na tej ziemi, „słudzy Jego biliby się” o cześć i sprawiedliwość wobec Syna Bożego, najgodniejszego z Godnych.

Postawa zaś wewnętrzna to zaś odpowiedź na to, co powinna wyrażać postawa zewnętrzna.

Względy praktyczne wobec Materii Ciała i Krwi Chrystusa

Największe z możliwych form zapobiegania utracie Eucharystii i cząstek Postaci Świętych. Nie ręka, chyba że jest poświęcona do czynności szafarza. Dłoń konsekrowana choć godna, również powinna rozsądnie mierzyć każdy swój udział w kontakcie z Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

 Apel

Bracie i Siostro, przeciwdziałaj nadużyciom, gdyż w nich jest nie tylko praktyczne przesłanie. Odkłada się w ludziach brak szacunku do Sacrum, do Boga, ale i osób i rzeczy Bogu poświęconych. To prowadzi do zachwiania wiary, do braku szacunku i oczekiwania postaw godnych najwyższego Boga.