Fałszywi charyzmatycy – fałszywi prorocy

falszywiprorocy

Fałszywi charyzmatycy Fałszywi charyzmatycy to ludzie, którzy swoimi przekonaniami i praktykami zatruwają i uzależniają ludzi. Namawiają zwiedzionych do podążania za głosem serca, rozmowy z duchami i działania na podstawie natchnień i objawień. Wiara jest według nich ważniejsza od rozumu i kłóci się z nim. Unikają osądu sumienia wobec rzeczy, które czynią „z otrzymanego natchnienia” lub nakazu słów-rozkazów mowy wewnętrznej. Fałszywi charyzmatycy to ludzie, którzy swoimi przekonaniami i praktykami wpływają na emocje i uczucia innych, by wykrzesać tzw. „uczucie religijne” (kolebka modernizmu). Nazywają ten stan „życiem wiarą” i głoszą herezje wśród swojego słowotoku „proroctw”. Namawiają zwiedzionych do podążania za głosem serca, rozmawiania z duchami, działania zgodnie z natchnieniami i objawieniami. Według nich wiara jest ważniejsza od rozumu i kłóci się z nim. Unikają osądu sumienia wobec swoich działań „z otrzymanego natchnienia” lub słów-rozkazów wewnętrznej mowy. Od długiego czasu w Kościele doświadczamy inwazji takich osób i grup, które tłumaczą naukę Jezusa na modłę protestanckiej „prosperity Gospel”, która jest herezją.

Read more

Wątpliwości na temat Medjugorje

mirjana

W skrócie Medjugorie to mała wioska w Chorwacji, która jest znana na całym świecie z powodu objawień Matki Bożej, które trwają od 1981 roku. Wizjonerzy twierdzą, że otrzymują codzienne orędzia od Matki Bożej, które mają być przekazane całemu światu. Pojawiają się jednak wątpliwości co do autentyczności tych objawień i wiarygodności wizjonerów. Kościół nie uznał oficjalnie objawień w Medjugorie, a niektórzy teolodzy i biskupi wyrażają sceptycyzm wobec nich. Warto zachować ostrożność i zweryfikować te informacje zanim zdecydujemy się w nie wierzyć. Główne wątpliwości dotyczące objawień w Medjugorje to brak zgody na nie ze strony ordynariusza miejsca, brak potwierdzenia przez Kościół, brak uzasadnienia dla dalszego trwania objawień, brak spełnienia się części przepowiedni oraz brak konkretnych korzyści dla wiernych związanych z tymi objawieniami. Wątpliwości te są podnoszone przez niektórych teologów oraz krytyków objawień w Medjugorje.   Wątpliwości na temat Medjugorje Na podstawie tekstu Tomasza Kubiaka (z 2000 roku) Na całej kuli ziemskiej, tu słabiej, tam bardziej zaciekle toczy się walka przeciwko Kościołowi i szczęściu dusz. Wróg ukazuje się w rozmaitej szacie i pod różnymi nazwami. Patrząc na rozlewające się zło, nieraz przygnębienie przyciska duszę. Do czego to dojdzie Co będzie za lat kilka? Chciałoby się przeniknąć wzrokiem przyszłości, czy zabłyśnie tam jeszcze światło? Św. Maksymilian Maria Kolbe

Read more