Ks Glas o Marcinie Zielińskim

Kontrowersje Nawiązując do „przypadkowego” zdjęcia, które Marcin Zieliński zdobył z ks. Piotrem w Zwierzyńcu i opublikował na Facebooku, warto zaznaczyć, że ks. Piotr Glas zaprzeczył jakimkolwiek wcześniejszym kontaktom z Marcinem i oświadczył, że go nie zna i że podszedł ot taki nieznany mu człowiek prosząc go o zdjęcie… Jakim więc „cudem” oboje uczestniczyli w jednym i tym samym wydarzeniu jako prelegenci/uczestnicy? Z jednej strony to może być kontrowersyjny temat, ponieważ wydaje się, że Marcin chciał wykorzystać zrobione zdjęcie jako nośnik poparcia, gdy jego twierdzenia zostały zdementowane przez samego ks. Glasa. Z drugiej strony to ks. Piotr mógł asekurować się pokrętnymi tłumaczeniami. Skąd taka hipoteza? Należy zaznaczyć, że obaj panowie są aktywnymi pisarzami i swój rynek zbytu muszą chronić, bo nastąpi odpływ zainteresowanych! Dla Marcina związek z ks. Piotrem („odrodzonym” przez halucynacje Zjawy z Medjugorje), byłby na rękę, ale nie ks. Piotrowi – byłemu egzorcyście, który chce firmować swój konserwatyzm, mimo że jest on głęboko zakorzeniony w wydarzeniach w Kościele mających miejsce po Soborze Watykańskim II – gdy w miejsce dogmatyki wszedł modernizm i immanentyzm duchowy (więcej we wpisie: Zasady modernistów – wg św. Piusa X .) Znając postawę ks. Piotra Glasa w kwestii charyzmatycznej (jest on za, a nawet przeciw – przyp. red.), można by zrozumieć jego spotkanie i współpracę z Marcinem. Ks. Glas wyraża przecież „otwartość” na działanie Ducha Świętego i uznaje, że łaska Boża może objawiać się w różnych środowiskach chrześcijańskich. Nie można jednak przemilczeć różnic w podejściu tych dwóch osób oraz niezgodności ich nauki z tradycyjną nauką katolicką. Ks. Piotr Glas Jego wierzenia i kontrowersyjne poglądy, zwłaszcza w kwestii apokaliptycznych wizji kreowanych wokół czasów obecnych, były przedmiotem dyskusji w internecie, w tym także wśród przedstawicieli polskiego Episkopatu. Wzbudził zainteresowanie mediów i szerokich kręgów publiczności przez odmówienie modlitwy egzorcyzmu nad narodem polskim o uwolnienie spod mocy ciemności podczas Wielkiej Pokuty na Błoniach jasnogórskich (2016 rok) w obecności ponad 100 tysięcy wiernych. Ks. Glas jest autorem kilku publikacji, takich jak „Dzisiaj trzeba wybrać: O potędze Maryi, walce duchowej i czasach ostatecznych” (2017), „Dekalog: Prawdziwa droga w czasach zamętu” (2018), „Proroctwo, które można wypełnić” (2019), „40 dni walki duchowej” (2019), „Ostatnie wołanie Maryi” (2019), „Ocalenie w Maryi” (2020) oraz „Ostateczna bitwa o rodzinę” (2022) i „Noc bluźnierstw: W oczekiwaniu na świt” (2022). Ponieważ autor ten przejawia modernistyczne poplątanie przez wierność duchowości charyzmatycznej i pseudo-apokaliptycznej, głosząc sensacyjne elementy jako forma zachęty do życia wiarą, a także ponieważ uległ zwiedzeniu medżugorskiemu – jest podobnie dla wiary niebezpieczny, co Marcin Zieliński.   Marcin Zieliński Jego posługa i treści wywołały kontrowersje w pewnej części środowiska katolickiego, zwłaszcza naświetlone przez portal zwiedzeni.pl. Portal ten stworzył film pod tytułem „Marcin Zieliński – Fałszywy charyzmatyk zdemaskowany!”, w którym zarzucono Zielińskiemu czerpanie z nurtu Toronto Blessing, protestantyzację Kościoła katolickiego i fałszywą maryjność. Marcin Zieliński stanowczo odrzucił te oskarżenia, argumentując, że Toronto Blessing miał miejsce, gdy on miał dwa lata (a co to ma do rzeczy??). W jego obronie powstał list, podpisany przez ponad 130 osób związanych z Kościołem, której wyrażały swoje wsparcie dla niego. Niewyszukany list został tak napisany, by wybielić jego postać, a jego sygnatariusze wręcz wyklinają tych, co Marcina krytykują.  

Read more

Fałszywi charyzmatycy – fałszywi prorocy

falszywiprorocy

Fałszywi charyzmatycy Fałszywi charyzmatycy wpływają na emocje i uczucia innych, by wykrzesać tzw. „uczucie religijne”. Namawiają swoich zwolenników do podążania za głosem serca, rozmawiania z duchami i działania zgodnie z natchnieniami i objawieniami, kłócąc się z nauką rozumu. Unikają osądu sumienia wobec swoich działań „z otrzymanego natchnienia” lub słów-rozkazów wewnętrznej mowy. Nazywają ten stan „życiem wiarą” i głoszą herezje wśród swojego słowotoku „proroctw”. Od długiego czasu w Kościele doświadczamy inwazji takich osób i grup, które tłumaczą naukę Pana Jezusa na modłę protestanckiej „prosperity Gospel”.

Read more

Wątpliwości na temat Medjugorje

mirjana

W skrócie Medjugorie to mała wioska w Chorwacji, która jest znana na całym świecie z powodu objawień Matki Bożej, które trwają od 1981 roku. Wizjonerzy twierdzą, że otrzymują codzienne orędzia od Matki Bożej, które mają być przekazane całemu światu. Pojawiają się jednak wątpliwości co do autentyczności tych objawień i wiarygodności wizjonerów. Kościół nie uznał oficjalnie objawień w Medjugorie, a niektórzy teolodzy i biskupi wyrażają sceptycyzm wobec nich. Warto zachować ostrożność i zweryfikować te informacje zanim zdecydujemy się w nie wierzyć. Główne wątpliwości dotyczące objawień w Medjugorje to brak zgody na nie ze strony ordynariusza miejsca, brak potwierdzenia przez Kościół, brak uzasadnienia dla dalszego trwania objawień, brak spełnienia się części przepowiedni oraz brak konkretnych korzyści dla wiernych związanych z tymi objawieniami. Wątpliwości te są podnoszone przez niektórych teologów oraz krytyków objawień w Medjugorje.   Wątpliwości na temat Medjugorje Na podstawie tekstu Tomasza Kubiaka (z 2000 roku) Na całej kuli ziemskiej, tu słabiej, tam bardziej zaciekle toczy się walka przeciwko Kościołowi i szczęściu dusz. Wróg ukazuje się w rozmaitej szacie i pod różnymi nazwami. Patrząc na rozlewające się zło, nieraz przygnębienie przyciska duszę. Do czego to dojdzie Co będzie za lat kilka? Chciałoby się przeniknąć wzrokiem przyszłości, czy zabłyśnie tam jeszcze światło? Św. Maksymilian Maria Kolbe

Read more