Rozeznawanie duchów

Ks. Marian Majcher – Rozeznawanie duchów


„jeśli ktoś nie potrafi odróżnić swojego myślenia od myślenia złego ducha – przepadł!”

„kiedy oddzielamy się od takiego myślenia, będzie stan rozdwojenia jaźni – jest to stan 'rozeznawania duchów’ Każdy otrzymał taki dar…”

„Albo się cofniemy albo będziemy się coraz bardziej wyzwalali spod przemocy, spod manipulacji złego ducha”

„Jesteśmy bezradni, bo zrezygnowaliśmy z używania własnego rozumu”

„To jest ta szkoła bezmyślności, to nas czyni bezradnymi wobec najmniejszej pokusy”

„Przy opętaniu to już jest zagnieżdżone siły zła, które przeważają nad ludzkimi uczuciami i emocjami. to jest ten stan patologiczny, stan choroby duchowej.”

„Siła modlitwy wstawienniczej” – jeśli działa mocno, to jest zaplanowana przez Pana Boga

„Pamiętajmy o tym, że Matka Boża wstawienniczo się modli cały czas”

„Bariery przed modlitwą – to działanie złego ducha. Prośba o modlitwę wstawienniczą”

„Jezus pragnie by Maryja była pośredniczką między Nim, a daną osobą”

„Jezus nie jest w stanie się oprzeć Niepokalanemu, bolesnemu Sercu Matki”

„Sama Matka Najświętsza swoją najczystszą modlitwą wstawia się za nami”

„Boże, uzdrów moją modlitwę. Uwolnij od tych wszystkich zasłon, które zły duch narzucił na moją wiarę, nadzieję i miłość. ”