ks Marian Rajchel

Rozeznawanie duchów

Ks. Marian Majcher – Rozeznawanie duchów

Ważniejsze cytaty z innych wypowiedzi ks. Mariana

 • „jeśli ktoś nie potrafi odróżnić swojego myślenia od myślenia złego ducha – przepadł!”
 • „kiedy oddzielamy się od takiego myślenia, będzie stan rozdwojenia jaźni – jest to stan 'rozeznawania duchów’ Każdy otrzymał taki dar…”
 • „Albo się cofniemy albo będziemy się coraz bardziej wyzwalali spod przemocy, spod manipulacji złego ducha”
 • „Jesteśmy bezradni, bo zrezygnowaliśmy z używania własnego rozumu”
 • „To jest ta szkoła bezmyślności, to nas czyni bezradnymi wobec najmniejszej pokusy”
 • „Przy opętaniu to już jest zagnieżdżone siły zła, które przeważają nad ludzkimi uczuciami i emocjami. to jest ten stan patologiczny, stan choroby duchowej.”
 • „Siła modlitwy wstawienniczej” – jeśli działa mocno, to jest zaplanowana przez Pana Boga
 • „Pamiętajmy o tym, że Matka Boża wstawienniczo się modli cały czas”
 • „Bariery przed modlitwą – to działanie złego ducha. Prośba o modlitwę wstawienniczą”
 • „Jezus pragnie by Maryja była pośredniczką między Nim, a daną osobą”
 • „Jezus nie jest w stanie się oprzeć Niepokalanemu, bolesnemu Sercu Matki”
 • „Sama Matka Najświętsza swoją najczystszą modlitwą wstawia się za nami”
 • „Boże, uzdrów moją modlitwę. Uwolnij od tych wszystkich zasłon, które zły duch narzucił na moją wiarę, nadzieję i miłość. „

Inne filmy: