Zasady modernistów wg encykliki „Pascendi” św. Piusa X

Zasady modernistów – to zbiór herezji, które zakładają, że prawda religijna jest zmienna i zależy od czasu i miejsca. Według modernistów, Kościół powinien dostosowywać swoją naukę i praktyki do zmieniających się warunków społecznych i kulturowych. Konsekwencje dla Kościoła są poważne, ponieważ modernizm prowadzi do zaniku wiary i moralności, a także do rozłamu w Kościele. Moderniści starają się wprowadzić swoje błędne nauki do seminariów, uniwersytetów, a nawet do świątyń, co prowadzi do dezorientacji wiernych i osłabienia autorytetu Kościoła.

Read more

Stosy kłamstw o Inkwizycji

emblemat inkwizycji hiszpańskiej

W skrócie: Obraz Świętej Inkwizycji jest bardzo odległy od historycznej prawdy. Wydarzenia z dziejów Inkwizycji, wyrwane z historycznego kontekstu, mogą budzić zrozumiały sprzeciw, ale cała legenda o okrutnej, fanatycznej i zbrodniczej Inkwizycji jest kłamstwem. W rzeczywistości, jak piszą Jean i Guy Testasowie, na tle ogólnie panujących obyczajów Inkwizycja była najbardziej obiektywną instytucją swej epoki. Należy zrozumieć mentalność epoki, w której funkcjonowała Inkwizycja, aby wyrokować o wydarzeniach sprzed wieków. Z tej perspektywy można zauważyć, że Inkwizycja była instytucją dążącą do ochrony wiary i doktryny, a nie do masowego prześladowania. Stosy kłamstw o Inkwizycji Gazeta Polska – 26 września 1996 Obraz Świętej Inkwizycji, pokutujący w potocznej świadomości i bezustannie ugruntowywany przez media, ma tyle samo wspólnego z historyczną prawdą, ile Księstwo Mołdawii z serialu „Dynastia” z prawdziwą Mołdawią.

Read more