Fałszywi charyzmatycy – fałszywi prorocy

falszywiprorocy

Fałszywi charyzmatycy Fałszywi charyzmatycy to ludzie, którzy swoimi przekonaniami i praktykami zatruwają i uzależniają ludzi. Namawiają zwiedzionych do podążania za głosem serca, rozmowy z duchami i działania na podstawie natchnień i objawień. Wiara jest według nich ważniejsza od rozumu i kłóci się z nim. Unikają osądu sumienia wobec rzeczy, które czynią „z otrzymanego natchnienia” lub nakazu słów-rozkazów mowy wewnętrznej. Fałszywi charyzmatycy to ludzie, którzy swoimi przekonaniami i praktykami wpływają na emocje i uczucia innych, by wykrzesać tzw. „uczucie religijne” (kolebka modernizmu). Nazywają ten stan „życiem wiarą” i głoszą herezje wśród swojego słowotoku „proroctw”. Namawiają zwiedzionych do podążania za głosem serca, rozmawiania z duchami, działania zgodnie z natchnieniami i objawieniami. Według nich wiara jest ważniejsza od rozumu i kłóci się z nim. Unikają osądu sumienia wobec swoich działań „z otrzymanego natchnienia” lub słów-rozkazów wewnętrznej mowy. Od długiego czasu w Kościele doświadczamy inwazji takich osób i grup, które tłumaczą naukę Jezusa na modłę protestanckiej „prosperity Gospel”, która jest herezją.

Read more

ks. Augustyn Pelanowski – fałszywe proroctwo

pelan

Na początku 2020 roku na poniższym blogu odniosłem się do filmu dokumentalnego „Proroctwo” i wystąpienia ojca Augustyna Pelanowskiego z 2017 roku. Pisałem o sprawdzeniu się proroctwa o koronawirusie, nie wiedząc jednak jeszcze o tym, że ksiądz Augustyn (Piotr) Pelanowski dopuścił się zgorszenia przez porzucenie kapłaństwa, złamanie ślubów zakonnych i opuszczenie zgromadzenia zakonnego oo. Paulinów. W tej sytuacji nie tylko odcinam się od wspierania jego osoby, ale i oceniam szkodliwość każdej formy udzielania jemu poparcia. Módlmy się za księdza Augustyna, który obecnie błądzi.

Read more